Поредица от срещи в първата онлайн мобилност по проект Green energy=green life, програма ERASMUS+

От 29.11.2021г.-03.12.2021г. се проведоха поредица от срещи в първата онлайн мобилност по проект Green energy=green life, програма ERASMUS+. С участието на учениците от ПГЕБ Ралица Попова – 8г, Радостина Пантелеева-8г, Мартин Милков-9б и Деян Ненков-9б. Бяха представени различни презентации за  страните партньори и ендемичните растения в България, Италия, Турция, Румъния и Северна Македония.