10.12.2017

Прием

За учебната 2019/2020 година Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София предлага на Вас и вашите деца, следните възможности за обучение в нашите специалности:

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски и немски език.
Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия химик-технолог.

Срок на обучение – 5  години.

 

СПЕЦИАЛНОСТ “ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА“

Прием след VІІ – ми клас с разширено изучаване на АЕ.

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.
Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия ЛАБОРАНТ.

 • Отлични, утвърдени с годините отношения с бизнеса гарантират реални работни места за провеждане на производствена практика и последваща реализация.
 • Производствени екскурзии в страната.
 • Отлична професионална подготовка даваща възможност за развиване  на собствен  бизнес.

Срок на обучение – 5  години.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ И ФИТОПРОДУКТИ“

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.

Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия химик-технолог.

 • Нова, модерна и перспективна специалност разработена и въведена за първи път само в Професионална гимназия по екология и биотехнологии ”Проф. д-р Асен Златаров”
 • Практическо обучение в държавни и частни фирми – производители и дистрибутори на натурални продукти .
 • Високо качество на обучението –  предпоставка за последваща професионална реализация.

Срок на обучение – 5  години.

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“/ЕООС/

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия еколог.

Срок на обучение – 5  години.

Актуална модерна специалност в България и ЕС. Езиково обучение.
Сертифицирани в Германия преподаватели. Иновативни методи за преподаване по най-новите технологии.
Реални работни места в химическата индустрия и Екологията.

    ГРАФИК за записване на приетите ученици в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София, след завършен VІІ клас

 1. Провеждане на тестове по :
  • БЕЛ на 17.06. 2019 г.
  • Математика на 19. 06. 2019 г.
  • Чужд език (по желание) 21.06.2019 г.
 2. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г. – 03.07. – 05.07.2019 г. вкл.
 3. Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап   до  07. 2019  г. вкл.
 4. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22. 07. 2019 г. вкл.
 5. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 24 до 25.07. 2019 г . вкл.
 6. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 07. 2019 г . вкл.
 7. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10. 09. 2019г.

 

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, ИЗБЕРЕТЕ  НАС !

 

Професионална гимназия по екология и биотехнологии

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

ГР.СОФИЯ

ул.Средорек” № 3

02857-5027 – Секретар

e-mail : thpb@mbox.contact.bg

web: www.pgeb-bg.com