29.04.2020

Прием

За учебната 2020/2021 година Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София предлага на Вас и вашите деца, следните възможности за обучение в нашите специалности:

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.
Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия химик-технолог.

Срок на обучение – 5  години.

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Прием след VІІ – ми клас с разширено изучаване на английски език.

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.
Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия ЛАБОРАНТ.

 • Отлични, утвърдени с годините отношения с бизнеса гарантират реални работни места за провеждане на производствена практика и последваща реализация.
 • Производствени екскурзии в страната.
 • Отлична професионална подготовка даваща възможност за развиване  на собствен  бизнес.

Срок на обучение – 5  години.

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – /ЕООС/

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия еколог.

Срок на обучение – 5  години.

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ

Прием след VІІ – ми клас с разширено изучаване на чужд език

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература  и Математика от НВО и оценките в точки по  ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование

Дневна форма на обучение с английси език и дуална форма на обучение с немски език. Срок на обучение по специалността – 5 години

Актуална модерна специалност в България и ЕС. Езиково обучение.
Сертифицирани в Германия преподаватели. Иновативни методи за преподаване по най-новите технологии.
Реални работни места в химическата индустрия и Екологията.

ГРАФИК ЗА ПРИЕМ 2010/2021 ГОДИНА

След завършен VІІ клас

 1. Провеждане на НВО по:
  • БЕЛ на 15.06. 2020 г.
  • Математика на 17.06. 2020 г.
 2. Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба №10/01.09.2016 г. – 03.07. – 07.07.2020 г.
 3. Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап   до  07. 2020 г. вкл.
 4. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22. 07. 2020 г. вкл.
 5. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 24 до 27.07. 2020 г. вкл.
 6. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране 07. 2020 г. вкл.
 7. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10. 09. 2020 г.

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, ИЗБЕРЕТЕ  НАС !

 

Професионална гимназия по екология и биотехнологии

„ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

ГР.СОФИЯ

ул.Средорек” № 3

02857-5027 – Секретар

e-mail : thpb@mbox.contact.bg

web: www.pgeb-bg.com