10.12.2017

Прием

За учебната 2018/2019 година Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София предлага на Вас и вашите деца, следните възможности за обучение в нашите специалности:

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕМТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.
Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия химик-технолог.

Срок на обучение – 5  години.

 

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ХОМЕОПАТИЧНИТЕ И ФИТОПРОДУКТИ“

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.

Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия химик-технолог.

Срок на обучение – 5  години.

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА“/ЕООС/

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование.

В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия еколог.

Срок на обучение – 5  години.

Актуална модерна специалност в България и ЕС. Езиково обучение.
Сертифицирани в Германия преподаватели. Иновативни методи за преподаване по най-новите технологии.
Реални работни места в химическата индустрия и Екологията.

    ГРАФИК за записване на приетите ученици в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София

  1. Записване на приетите ученици на  І – ви етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране – от 04-06.07.20018 год.
  2. Записване на приетите ученици на II- ри  етап на класиране от 13-17.07.2018  год.
  3. Подаване на документи за участие в  III-ти етап на класиране – 20-24.07.2018  год.
  4. Записване на приетите ученици на ІІІ-ти етап на класиране – 27-30.07.2018 год.
  5. Попълването на незаетите места  след ІІІ-ти етап на класиране и записване – определя се от директора в срок  до 11.09.2018 год. включително.