Знанието е сила, науката е мощ!

Специалности

В нашето училище се обучават ученици в специалностите:
Go to Екология и опазване на околната среда

Екология и опазване на околната среда

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език. Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование. В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия еколог. Срок на обучение – 5 години.

Go to Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти

Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти

Прием след VII-ми клас с разширено изучаване на английски език. Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование. В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия химик-технолог. Срок на обучение – 5 години.

Go to ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Прием след VІІ – ми клас с разширено изучаване на АЕ. Балообразуване: сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование. В края на обучението, учениците получават ІІІ професионално-квалификационна степен, професия ЛАБОРАНТ. Срок на обучение – 5 години.

Go to ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ

Прием след VІІ – ми клас с разширено изучаване на чужд език. С разширено изучаване на немски език. Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование. Професия „Консултант на козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“. Срок на обучение по специалността – 5 години.

За нас

При нас са получили образование повече от 11500 ученици, от които имаме видни представители във всички сфери на съвременната индустрия и бизнес.

Гимназията е основана през 1959 година. Имаме честта да носим името на Проф. д-р Асен Златаров – един от най-видните представители на българската наука. „Знаещият е силен, науката е мощ.” Това е кредото, което следваме, изпълнявайки заветите на нашия патрон. Квалифицирани преподаватели традиционно подготвят кадри в едни от най-актуалните направления на икономиката – екология, биотехнология и химични технологии. В резултат на отличната подготовка много от нашите възпитаници успешно ръководят научни институти, висши учебни заведения, банки, мощни промишлени комбинати и фирми. Училището разполага с модерни лаборатории със съвременно оборудване, два компютърни кабинета, уютни класни стаи и просторна актова зала, фитнес салони, обширен двор, библиотека.

Client Client Client Client Client

Галерия

Ръководство

инж. Наталия Вълчева

Директор
Директор на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“. Инженер-химик, магистър с 1-ва професионално-квалификационна степен по професионални дисциплини. Портфолио

Искрена Иванова

Заместник-директор учебна дейност
Заместник-директор на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ по учебната дейност. Магистър по ИКТ, с 1-ва професионално-квалификационна степен по информатика.

Д-р инж. Филис Ботева

Заместник-директор по учебно-производствена дейност
Заместник-директор по учебно-производствена дейност на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“. Доктор инженер-химик, учител по професионални дисциплини.

Лора Арнаудова

Заместник-директор учебна дейност
Заместник-директор учебна дейност на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“. Магистър по българска филология.

инж. Илка Вардарова

Главен учител
Главен учител на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“. Инженер-химик, с 2-ра професионално-квалификационна степен по професионални дисциплини.

Какво ново в училище

Последни новини от живота в професионална гимназия по екология и биотехнологии "Проф. д-р Асен Златаров"