pgeb logo

Заявление за допускане до ДЗИ, учебна 2021-2022 г.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ/ДИППК на учениците от 12-тите класове в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ/ДИППК) Скъпи 12-класници изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ/ДИППК) от тук, което разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете. Сканирайте и изпратете на електронната поща на гимназията Прочетете повече заЗаявление за допускане до ДЗИ, учебна 2021-2022 г.[…]

pgeb logo

Декларации за съгласие за тестване

Във връзка с възстановяването на присъствени учебни занятия, в случай че бъдат осигурени тестове от МОН, моля да попълните една от следните декларации. Декларацията е съгласие за тестване и се попълва само от родители, които желаят децата им да бъдат тествани. Декларация за съгласие за ученици над 14-годишна възраст – в случаите, когато ученикът е Прочетете повече заДекларации за съгласие за тестване[…]

pgeb logo

Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 учебни дни за учебната година

Указателен текст! Заявлението се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Zaiavlenie Otsystvie Uchenik 3 Dni Pgeb

pgeb logo

Заявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни

Указателен текст! В случай че заявлението не може да се подаде преди отсъствието на ученика, родителят уведомява за това класния ръководител в телефонен разговор или по имейл и подава заявлението до 3 учебни дни след връщането на ученика в училище. Директорът на училището въз основа на заявлението взема решение дали отсъствията на ученика са по Прочетете повече заЗаявление до директора за разрешаване на отсъствие на ученик до 7 дни[…]

pgeb logo

Документи за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА изтеглете от тук >> ДЕКЛАРАЦИЯ  от родител за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА  изтеглете от тук >> Информация на основание чл. 12 и във връзка с чл.115а (Нов – ДВ, бр. 82 от 2020 г.) от Прочетете повече заДокументи за ЗА ПРЕМИНАВАНЕ В ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА[…]