29.04.2020

Нашите специалности

 

През учебната 2024/2025 година ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ предлага обучение на ученици след VII клас по следните професии и специалности:

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ

 

Интензивно изучаване на козметика и парфюмерия, ботаника, наука за хранене, органи  и системи, химия, биология и бизнескомуникации. А в рамките на обучението си – практика в dm България. Професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, код на професията: 524030, специалност „Осигуряване на продуктова информация“, код на специалността: 5240301 с разширено изучаване на немски език .

 • Отлични, утвърдени с годините отношения с бизнеса гарантират реални работни места за провеждане на производствена практика и последваща реализация.
 • Производствени екскурзии в страната.
 • Отлична професионална подготовка даваща възможност за развиване  на собствен  бизнес

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

 

ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – /ЕООС/

Професия „Еколог“, код на професията: 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда“, код на специалността: 8510101 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

 • Отлични, утвърдени с годините отношения с бизнеса гарантират реални работни места за провеждане на производствена практика и последваща реализация.
 • Производствени екскурзии в страната.
 • Отлична професионална подготовка даваща възможност за развиване  на собствен  бизнес.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ

Професия „Химик-технолог“, код на професията: 524010, специалност „Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти“, код на специалността: 5240110 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

 • Отлични, утвърдени с годините отношения с бизнеса гарантират реални работни места за провеждане на производствена практика и последваща реализация.
 • Производствени екскурзии в страната.
 • Отлична професионална подготовка даваща възможност за развиване  на собствен  бизнес.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

 

ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Професия „Лаборант“, код на професията: 524040, специалност „Технологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“, код на специалността: 5240401 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение. STEM професия.

 • Отлични, утвърдени с годините отношения с бизнеса гарантират реални работни места за провеждане на производствена практика и последваща реализация.
 • Производствени екскурзии в страната.
 • Отлична професионална подготовка даваща възможност за развиване  на собствен  бизнес.

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

 • Отлични, утвърдени с годините отношения с бизнеса гарантират реални работни места за провеждане на производствена практика и последваща реализация.
 • Производствени екскурзии в страната.
 • Отлична професионална подготовка даваща възможност за развиване  на собствен  бизнес.

 

НЕ СЕ КОЛЕБАЙТЕ, ИЗБЕРЕТЕ  НАС !

Професионална гимназия по екология и биотехнологии  „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

ГР.СОФИЯ

ул.Средорек” № 3

02857-5027 – Секретар

e-mail : thpb@mbox.contact.bg

web: www.pgeb-bg.com