Национален младежки екофорум „За чиста околна среда и устойчиво развитие“

На 2 и 3 юни ученици от 9а клас взеха  участие в Национален младежки екофорум „За чиста околна среда и устойчиво развитие“. Отборът на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров “ се представи с презентация на тема“Пътят към устойчиво развитие – образование по екология“. Учениците участваха в решаване на екологични казуси.  

Прием за учебната 2023/2024 година и график на дейностите

График на дейностите за организацията и приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2023/2024 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование /съгласно заповед № РД09-4061/ 30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката/ ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Прочетете повече заПрием за учебната 2023/2024 година и график на дейностите[…]

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения! От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки. Какво трябва да направите? 👉 Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне Прочетете повече заАбитуриентите плащат сами здравните си вноски[…]

Последна мобилност по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, програма Еразъм+

От 08.05 до 12.05.2023г се проведе последната мобилност по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, програма Еразъм+, в Таранто, Италия. Участие взеха 5 държави – Италия, Румъния, Полша, Хърватия и България, в лицето на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“. Насладихме се на прекрасна храна, приготвена от нашите ученици и шеф готвачи на училището Прочетете повече заПоследна мобилност по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, програма Еразъм+[…]

Финална мобилност по проект „Risk Impact Zones Environments“, програма Еразъм+

От 02.05 до 05.05.2023 се проведе последната мобилност по проект „Risk Impact Zones Environments“, програма Еразъм+, в Парнико, о. Сицилия, Италия. Участваха партньори от 6 държави – Италия, Португалия, Мартиника, Кипър, Гърция и България, в лицето на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“. Учениците представиха своите раници за оцеляване и спешни ситуации, изслушаха няколко лекции, презентирани Прочетете повече заФинална мобилност по проект „Risk Impact Zones Environments“, програма Еразъм+[…]

pgeb logo

Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) 2022 – 2023 година

– Част теория на професията – 23. май 2023 г. начало 8:30 часа Специалност „Екология и опазване на околната среда“ – зала 21 Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – зала 22 Специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“ – зала 23 Специалност „Технология на хомеопатичните и фитопродукти“ – зала 24 Зала 32 – Прочетете повече заЗадължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация (ЗДИППК) 2022 – 2023 година[…]

Тържествено изпращане на випуск 2023 в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

Днес тържествено бяха изпратени учениците от випуск 2023г., на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“. Празника бе отбелязан с празничен концерт, а абитуриентите изказаха благодарността си към учителите, които през изминалите години не само им предаваха знания и житейски опит. Честито завършване и успешна реализация!

Пета, заключителна среща по проект COMPUTER SKILLS IN MODERN EDUCATION, програма Erasmus+

От 30-ти Април до 6-ти Май 2023 година ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ град София с ръководители Искрена Иванова – ЗДУД и Илка Вардарова – главен учител, участваха в петата и заключителна среща по проекта COMPUTER SKILLS IN MODERN EDUCATION, програма Erasmus+,  която се проведе в в Истанбул. Прочетете повече заПета, заключителна среща по проект COMPUTER SKILLS IN MODERN EDUCATION, програма Erasmus+[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане нa поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка на ученици от 12 клас дневна форма на обучение

ГРАФИК за провеждане нa поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка на ученици от 12 клас дневна форма на обучение: Със слаба оценка по учебен предмет за IІ. учебен срок на учебната 2022/2023г   ЕЗД 12в Технология на хомепатичните и фитопродукти- (СПП) 15.5.2023 14:30 МИТ ЕЗД 12в Производствена практика – (СПП) 17.5.2023 9:00 Прочетете повече заГРАФИК за провеждане нa поправителни изпити и изпити за определяне на срочна оценка на ученици от 12 клас дневна форма на обучение[…]

Ден на отворените врати в ПГЕБ

Днес 09.05.2023г. в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Професор доктор Асен Златаров” се проведе ден на отворените врати. Наши гости бяха учениците от 50 ОУ ,,Васил Левски”. За тях беше подготвена презентация за специалностите и професиите в нашето училище. Седмокласниците научиха какво се изучава във всяка специалност, какви технологии се използват, каква е реализацията Прочетете повече заДен на отворените врати в ПГЕБ[…]

Последна мобилност по проект Change of Nutrition and Healthy living practices in European schools

В периода 24 – 28 април 2023г. ПГЕБ „Проф.д-р Асен Златаров“ беше домакин на петата и последна мобилност по Еразъм+ проект Change of Nutrition and Healthy living practices in European schools. В гимназията гостуваха ученици и учители от Турция, Румъния и Испания. От българска страна участваха учителите г-жа Анита Каримова, г-н Божидар Иванов, г-н Михаил Прочетете повече заПоследна мобилност по проект Change of Nutrition and Healthy living practices in European schools[…]

pgeb logo

График поправителна сесия 12 клас СФО 9. V. 2023г. – 15.V. 2023г.

Г Р А Ф И К За провеждане на поправителна сесия 12 клас самостоятелна форма на обучение от 9. V. 2023г. до 15.V. 2023г., за учебната 2022/2023г. на: ВЦП    12. клас          Екология и опазване на околната среда Екологичен контрол     СПП       10.5.2023, 14:30   ГГМ 12. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти Гражданско образование Прочетете повече заГрафик поправителна сесия 12 клас СФО 9. V. 2023г. – 15.V. 2023г.[…]

Мобилност по проект COFFE_E, програма Erasmus +

От 19.04 до 22.04 в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София бяхме домакини в мобилност по проект COFFE_E, програма Erasmus +. Гостуваха ни ученици и учители от 5 държави – Румъния, Италия, Турция, Португалия и Литва. Реализирахме активности по темата SOS Water, като имахме възможността да посетим пречиствателна станция за питейна вода Бистрица, Прочетете повече заМобилност по проект COFFE_E, програма Erasmus +[…]

ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ – новата ни специалност за учебната 2023 – 2024 година

Нова специалност!  Интензивно изучаване на козметика, Ботаника, наука за хранене, химия, биология и търговия. А в рамките на обучението си – практика B dm България. Засилена подготовката по химия и биология. Професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, код на професията: 524030, специалност „Осигуряване на продуктова информация“, код на специалността: 5240301 с разширено изучаване Прочетете повече заОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА  ИНФОРМАЦИЯ – новата ни специалност за учебната 2023 – 2024 година[…]

Международен ден на здравето и седмицата на гората в ПГЕБ

На 07.04.2023г. в ПГЕБ “Проф. д-р Асен Златаров” беше отбелязан международният ден на здравето и седмицата на гората. Проведоха се редица тематични дейности в т.ч. облагородяване на дворното пространство и засаждане на “Дървото на здравето”. Организирана бе работилница на тема “Влиянието на климатичните промени върху здравословния начин на живот на подрастващите.” Награди получиха най-активният клас Прочетете повече заМеждународен ден на здравето и седмицата на гората в ПГЕБ[…]

pgeb logo

Квалификационен курс на учителите от ПГЕБ

На 7 и 8.04.2023 г. в град Банско, хотел „Есперия“ ще се проведе  квалификационен курс на учителите от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София. Тема на обучението –  „Взаимодействие на образователните институции с родителите на децата и учениците“, одобрена със Заповед № РД-09-649/ 23.01.2017 година на МОН, вписана в Прочетете повече заКвалификационен курс на учителите от ПГЕБ[…]

Отличени ученици от ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ

Наталия Пеева ученичка от 12. б клас, отличена с първо място в литературен конкурс по повод 60 годишнината на ПГ „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. Видин, на тема „Младежта е съкровището на човечеството“, под ръководството на госпожица Кристина Александрова – учител по български език и литература. Моника Христова от 10. в клас е отличена за Прочетете повече заОтличени ученици от ПГЕБ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“, гр. СОФИЯ[…]

pgeb logo

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 19.4.23 г. до 5.5.23г. СФО за 2022-2023 г.

ГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 19. ІV. 2023 г. до 5. V. 2023г.  самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023 г. на: Д Г И  8. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства: Биология и здравно образование ООП      19.4.2023 Философия ООП      20.4.2023 Химия и опазване на околната среда ООП      21.4.2023 Изобразително Прочетете повече заГРАФИК за провеждане на втора изпитна сесия  от 19.4.23 г. до 5.5.23г. СФО за 2022-2023 г.[…]

Четвърта мобилност по проект „Computer Skills in modern education”, програма Еразъм+

От 19 до 24 март 2023 година, в Мешкуйчиау гимназия (Meškuičiai Gymnasium), Шяуляй, Литва, се проведе четвъртата мобилност по проект „Computer skills in modern education“, програма Еразъм+, за споделяне на най-добри практики за това какви дигитални приложения и инструменти се използват за търсене на информация в уроците по история. Това е вече четвъртата среща на партньорите Прочетете повече заЧетвърта мобилност по проект „Computer Skills in modern education”, програма Еразъм+[…]