ГРАФИК за провеждане на първа  изпитна сесия от 7 до 18 февруари 2022 г. самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022г.

ГРАФИК за провеждане на първа  изпитна сесия  /от 07. ІІ. 2022г. до 18. ІІ. 2022г./ самостоятелна форма на обучение за учебната 2021/2022г. :

СТХ /10.кл./- ТХФП – приравнителни изпити за 8. и 9. клас и 10 клас редовна сесия. Подробна информация, в канцеларията на училището.

ЗУЧ ООП  Философия 8. клас 7.фев
ОПр.П  Предприемачество -8. клас ОПр.П 8.фев
ЗУЧ – ООП  Информационни технологии 10 клас  ЗУЧ – ООП 9.фев
ЗУЧ ООП  Математика 9. клас ЗУЧ ООП 10.фев
ЗУЧ – ООП  Български език и литература 10 клас  ЗУЧ – ООП 11.фев
Отр.ПрП  Органична химия – учебна практика  9 клас 14.фев
ЗУЧ – ООП  История и цивилизации 10 клас  ЗУЧ – ООП 14.фев
Отр.ПрП  Физикохимия 9 клас 15.фев
ЗУЧ – ООП  Физика и астрономия 10 клас  ЗУЧ – ООП 17.фев
Отр.ПрП  Органична химия 10 клас 18.фев

КДГ/ 11.кл./ – ТХФП  приравнителни изпити за 9. и 10. клас и 11 клас редовна сесия. Подробна информация, в канцеларията на училището.

раздел Предмет дата на изпит
ЗУЧ – ООП  Гражданско образование 11. кл 7.фев
РПП неорганична химия 9 кл 8.фев
Отр.ПрП Неорганична химия 9 кл. 10.фев
ЗУЧ – ООП  Български език и литература 11. клас 11.фев
Отр.ПрП Органична химия 9. клас 14.фев
Отр.ПрП Физикохимия 9 клас 15.фев
Отр.ПрП Аналитична химия 11. кл Отр. ПП 17.фев
Отр.ПрП Органична химия 10 клас 18.фев