ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити – дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г.

ГРАФИК за провеждане на приравнителни изпити  /от 08. 02. 2022г. до 18. 03. 2022г./ дневна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. Подробности, в канцеларията на гимназията

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане
Предприемачество 8. клас  08.02.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Английски език 8. клас

 

 

08.02.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Неорганична химия 9. клас   ИУЧ Отр.ПрП

 

10.02.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Учебна практика неорганична химия ИУЧ Отр.ПрП  15.02.2022г.

– от 14:30

– в   лаборатория № 4

Немски  ЗУЧ ООП  17.02.2022г. – от 14:30

– в  25 кабинет

Английски език 9. клас 

 

17.02.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Техническо чертане  ИУЧ Отр.ПрП

 

22.02.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Здравословни и безопасни условия на труд  ЗУЧ Обща.ПрП

 

24.02.2022г.

– от 14:30

– в  25 кабинет

Неорганична химия  ИУЧ РПП

 

4.03.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет

Физикохимия ИУЧ Отр.ПрП 10.03.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет

Учебна практика Органична химия  ИУЧ Отр.ПрП 11.03.2022г.

– от 13:00

– в лаборатория № 5

Органична химия  ИУЧ Отр.ПрП 15.03.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет

Физикохимия    ИУЧ РПП 18.03.2022г.

от 14:30

– в  25 кабинет