График за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година

График за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ, съгласно Заповед № РД09-2121/28.08.2020 година на министъра на образованието и науката и Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

  1. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 14.07. – 16.07.2021 г. в актовата зала на гимназията от 8:00 часа до 18:00 часа.
  2. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 21.07.2021 г и 22.07.2021 г. в актовата зала на гимназията от 8:00 часа до 18:00 часа.
  3. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26.07.2021 г и 27.07.2021 г.
  4. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30.07.2021 г. в актовата зала на гимназията от 8:00 часа до 18:00 часа.
  5. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2021 г.

                                                                             ВАЖНО!

Класираните ученици се записват в VIII клас в ПГЕБ ,, Проф. д-р Асен Златаров“, като подават следните документи:
1. заявление до директора (по образец)
2. оригинал на свидетелство за основно образование;
3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища, както и за профил „Спорт“.

Родителите, желаещи да подадат заявление за участие във втори етап на класиране, могат да го представят предварително попълнено и без присъствието на място на ученика.

Приложение: ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в четвърти етап на класиране след завършен VII клас  изтеглете от тук.

Zaiavlenie Klasirane

 Контакти:

гр.София  1619                                                                        

ул.”Средорек” №3, район Витоша, кв. ,Карпузица                                     

тел. : 028575029  – Директор                                

тел. : 028575027  – Секретар                                                                                                     

email : thpb@mbox.contact.bg

www.pgeb-bg.com