pgeb logo

ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в четвърти етап на класиране след завършен VII клас

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – ГР.СОФИЯ ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в четвърти етап на класиране след завършен VII клас, изтеглете от тук. Zaiavlenie Klasirane

pgeb logo

График за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година

График за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ, съгласно Заповед № РД09-2121/28.08.2020 година на министъра на образованието и науката и Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Записване на приетите ученици Прочетете повече заГрафик за прием и записване на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 година[…]