ГРАФИК за консултации I срок, 2023 / 2024 година

ГРАФИК за консултации на учителите в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ “ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ” – ГР. СОФИЯ
по учебни предмети
I учебен срок, учебна 2023 / 2024 година

Konsultacii 1srok 2023 2024 Site