От 15.09.23 г. в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира обучението по перспективната специалност „Осигуряване на продуктова информация“

Горди сме, че от 15 септември 2023 г. ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София се присъедини към семейството на бъдещите дрогеристи. Новата специалност „Осигуряване на продуктова информация“ бе въведена от водещата верига за търговия с дрогерийни стоки у нас от dm България.

В рамките на гимназиалния курс на обучение те ще изучават както общообразователни предмети, така и специализирани, които се преподават само в новата специалност. Сред тях са химия, ботаника и фармакогнозия – наука за лечебните растения, стокознание, фармакология, токсикология, козметика, биология и търговия. Освен това се запознават в детайли не само със състава на козметични, биологични и химични продукти, но и какво е тяхното въздействие върху човешкото тяло.

Децата ще преминат и трудова практика в магазините на dm България.  Това означава, че в 10,11 и 12 клас учениците имат задължителен производствен стаж. Тази практика е по няколко седмици в годината по специален график. След завършването те ще получат сертификат за придобита професия и диплома за средно образование.

Обучението за „дрогеристи“ е по утвърдена австрийска програма

„Дрогерист“ е специфична професия, която в немскоезичния свят съществува от десетилетия. Нейното развитие е свързано с нарастването на популярността на специализирани вериги за търговия с дрогерийни стоки като dm и разширяването на асортимента в тях. Първоначално в тези магазини са се продавали основно изсушени билки, масла и подправки. В по-ново време асортиментът се разширява и започват да се предлагат козметични продукти, почистващи препарати, различни храни и така нататък. Това налага в магазините да има специално обучени специалисти и така започва развитието на професията „дрогерист“, която бързо се утвърждава като базова за сектора.

В България това обучение се въвежда в системата на средното образование благодарение на последователните усилия на dm, в партньорство с професионални гимназии в България и Австрийското посолство. Тъй като то е ново за страната, е напълно естествено да няма учебници за него. Затова, една от първите стъпки, които компанията прави, е да изучи подробно австрийския опит и да го пренесе у нас. dm не само, че организира превода на специалните учебници, но и с помощта на водещи български експерти ги адаптира според спецификите на обучението в страната. Taкa българските деца получават същите знания като връстниците им в Австрия и Германия, което ги прави по-конкурентни на пазара на труда.

Заради добрите перспективи интересът към обучението за дрогеристи расте всяка година

Обучението за „дрогеристи“ в България стартира през учебната 2019/2020 година в гр. Варна, където беше сформирана първата паралелка. През следващите години то се разшири и в Плевен и Димитровград, а от 2023/2024 учебна година бяха разкрити паралелки и в София и Силистра.

Според Евелина Великова, управител с ресори „Обучение и развитие” и „Регион Продажби” в dm България, причината е, че професията дрогерист дава много големи възможности за развитие на учениците. Изучаването на специфични специални предмети в рамките на обучението за дрогеристи отваря широко врати за развитие на учениците. Децата могат да бъдат много успешни консултанти във вериги за търговия с дрогерийни стоки като dm и да направят кариера в ритейл сектора. Друга посока на развитие е в областта на разработването и производството на био продукти и на козметика. Учениците получават и задълбочени знания по химия и биология, а това логично води до следващата образователна стъпка – лекари и фармацевти.

Източник:

https://novini.bg/bylgariya/obrazovanie/803167