Родителска среща на 16.05.2022 г.

Уважаеми родители, на 16.05.2022 година (понеделник) от 18.00 часа, ще се проведе присъствена родителска среща в училище, в класната стая за съответния клас.