Oбучителен курс по проект „Inclusion Vocabulary“, програма Erasmus+

От 2-5 май 2022 г. в Мадрид се проведе обучителен курс за учители по проект „Inclusion Vocabulary“ – „Речник на приобщаването“, съфинансиран от програма Erasmus+ на Европейския Съюз, с координатор за България Десислава Бачева. От името  на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – София в обучението участваха учителите Десислава Бачева, Таня Тотева и Ива Ангелова. Обучението имаше за цел да запознае учителите със съдържанието и модулите на Наръчника с нова лексика – New Vocabulary Handbook, както и да ги обучи за методите и принципите на неговото представяне пред ученици, родители и учители.