ПЪРВА ОБУЧИТЕЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ Empowering transversal skills to Develop innovative practices on Environmental educatioN – E.D.E.N, ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

От 26 до28 април 2022г се проведе първата обучителна среща по проект Empowering transversal skills to Develop innovative practices on Environmental educatioN – E.D.E.N в град Рончилионе, Италия. В срещата взеха участие учители от четирите държави участнички по проекта: Италия – координатор, Испания, Турция и България. Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ бе представлявана от Анета филатинова и Мардирос Зовикян. По време на срещата се координира общата работа по разработването на учебните образователни модули и определяне на шаблона им.

Представи се избраното лого и се проведе официална конференция на проекта.

Учителите се срещнаха и с действащия кмет на град Рончилионе, Италия.