pgeb logo

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г., приети на общо събрание на 14.01.2021г. God Otchet 21

pgeb logo

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 30.06.2020 г. ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ град София IMG

pgeb logo

Отчетни данни по ЕБК за средствата от Европейския съюз към 31.03.2020г.

Отчетни данни по ЕБК за сметките за средствата от Европейския съюз към 31.03.2020г. ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ град София

pgeb logo

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.03.2020г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.03.2020г. ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ град София

Отчет 01.01 – 30. 09. 2018

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София за периода 01.01. 2018 година – 30.09. 2018 година Отчет 01.01 – 30. 06. 2018

Отчет 01.01 – 30. 06. 2018

Отчетни данни за изпълнението на бюджета на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София за периода 01.01. 2018 година – 30.06. 2018 година. Отчет 01.01 – 30. 06. 2018