Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнението на бюджета към 31.12.2021 г., приети на общо събрание на 14.01.2021г.

God Otchet 21