Европейски проект Si Lab – заинтересовани страни

Наши партньори по европейския проект Si-Lab (Schools Innovation Labs) по програма Еразъм плюс, станаха две училища от гр. София.
107. ОУ „Хан Крум“ и Професионална гимназия по текстилни и кожени изделия – гр. София. Училищата – партньори вече изключително активно работят по прилагане, мултиплициране и разпространение на прилаганите дейности.
Проектът Si-Lab има за цел да накара учениците да придобият ценни умения на пазара на труда, а именно иновативност, креативно мислене и дигитални умения чрез създаване на иновативна лаборатория, която да бъде въведена в училищата: I-lab.

Проектът Si-Lab има за цел да подобри работоспособността на учениците, развиващи някои от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновaтивност, креативно мислене и дигитални умения.

За да създадат това иновативно работно пространство, партньорите ще разработят 2 изхода:Онлайн софтуер за i-лаборатории Създаване на i-лаборатория Отнася се за ученици от 12 годишна възраст и учители в средните училища да използват i-labs не само в класните стаи, но също и онлайн!
Повече информация за проекта и за неговите цели може да намерите в бюлетина на проекта

FlyerSi Lab Bulgarian

Както и на страницата на проекта във Фейсбук – Schools Innovation Labs

Списък на съответните заинтересовани страни на национално и европейско ниво:

Stakeholder/ заинтересованите страни How stakeholders were involved

Как са участвали заинтересованите страни

Website of stakeholder

Уебсайт на заинтересованите страни/дата

1 ПГТКИ Прилагане, мултиплициране и разпространение на прилаганите дейности pgtki.org
2 107. ОУ „Хан Крум“ Прилагане, мултиплициране и разпространение на прилаганите дейности http://www.107ou.com/news/nasheto-uchilishche-e-partnor-v-evropejskiya-proekt-si-lab/