В ПГЕБ стартира участие по проект Si-Lab, по програма Еразъм плюс

Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ започна работа по нов проект, Si-Lab (Schools Innovation Labs), по програма Еразъм плюс. Проектът има за цел да подобри работоспособността на учениците, развиващи някои от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновaтивност, креативно мислене и дигитални умения.
Първата организационна среща по нашия нов Еразъм проект SiLab в партньорство с още 7 европейски организации от Хърватия, Италия, Гърция, Португалия и Унгария се състоя в нашето училище.