Европейски проект Si Lab – разпространение

Днес в ПГЕБ се състоя среща по европейския проект Si-Lab (Schools Innovation Labs) по програма Еразъм плюс. Пред участниците бяха представени целите на проекта и дейностите свързани с тяхното реализиране.

 

Проектът Si-Lab има за цел да накара учениците да придобият ценни умения на пазара на труда, а именно иновативност, креативно мислене и дигитални умения чрез създаване на иновативна лаборатория, която да бъде въведена в училищата: I-lab.

 

Проектът Si-Lab има за цел да подобри работоспособността на учениците, развиващи някои от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновaтивност, креативно мислене и дигитални умения.

За да създадат това иновативно работно пространство, партньорите ще разработят 2 изхода: Онлайн софтуер за i-лаборатории Създаване на i-лаборатория Отнася се за ученици от 12 годишна възраст и учители в средните училища да използват i-labs не само в класните стаи, но също и онлайн!
Повече информация за проекта и за неговите цели може да намерите в бюлетина на проекта https://pgeb-bg.com/wp-content/uploads/2020/07/FlyerSi-Lab-Bulgarian.pdf

Както и на страницата на проекта във Фейсбук – Schools Innovation Labs