Резултати от ДЗИ 2021-2022

5. място от професионалните гимназии в София за Професионална гимназия по еклология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ на ДЗИ – БЕЛ. 202. място от 951 средни училища в България.