Прием за учебната 2022/2023 година и график на дейностите

График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО) в VII клас през и приемане на ученици след завършено основно образование в неспециализирани училища за учебната 2022/2023 г. съгласно Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

/съгласно заповеди № РД09-1805/31.08.2021 г., №РД09-1806/31.08.2021 г. и №РД09-1808/31.08.2021 г. на министъра на образованието и науката/

Вид дейност Срок
Подаване на документи за участие в приема на ученици по Наредба № 10/01.09.2016 г. 05-07 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. До 12 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране. 13-15 юли 2022 г., вкл. в училището от 8:00 часа
Обявяване на списъците с приетите ученици на втори етап на класиране. До 20 юли 2022 г., вкл.
Записване на приетите ученици на втори етап на класиране. 21-22 юли 2022 г., вкл. в училището от 8:00 часа
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след втори етап на класиране. 25 юли 2022 г.
Подаване на документи за участие в трети етап на класиране. 26 -27 юли 2022 г., вкл.
Обявяване на списъците с приетите ученици на трети етап на класиране. 29 юли 2022 г.
Записване на приетите ученици на трети етап на класиране. 01-02 август 2022 г., вкл.
Обявяване на записалите се ученици и броя на незаетите места след трети етап на класиране. До 03 август 2022 г.
Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване. Определя се от директора на училището до 10 септември 2022 г., вкл.
Утвърждаване на осъществения държавен план-прием. До 14 септември 2022 г., вкл.