ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 г. НА УЧЕНИЦИ СЛЕД VII КЛАС В ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“

През учебната 2021/2022 год. ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ предлага обучение на ученици след VII клас по следните професии и специалности:

 1. Професия „Еколог“, код на професията: 851010, специалност „Екология и опазване на околната среда“, код на специалността: 8510101 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение.
 1. Професия „Химик-технолог“, код на професията: 524010, специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, код на специалността: 5240110 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение.
 1. Професия „Химик-технолог“, код на професията: 524010, специалност „Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти“, код на специалността: 5240110 с разширено изучаване на немски език – дневна форма на обучение.
 1. Професия „Лаборант“, код на професията: 524040, специалност „ехнологичен и микробиологичен контрол в химичните производства“, код на специалността: 5240401 с разширено изучаване на английски език – дневна форма на обучение.
 1. Професия „Консултант козметични, парфюмерийни, биологични продукти и битова химия“, код на професията: 524030, специалност „Осигуряване на продуктова информация“, код на специалността: 5240301 с разширено изучаване на немски език – дуална(чрез работа) форма на обучение.

Балообразуване за всички специалности: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература и Математика от НВО и оценките в точки по Химия и опазване на околната среда и Биология и здравно образование от свидетелството за завършено основно образование.

Срок на обучение – 5 години

График за прием на учениците след завършено основно образование за учебната 2021/2022 год., съгласно Заповед № РД09-2121/28.08.2020 год. на министъра на образованието и науката и Наредба 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

 1. Провеждане на НВО по:
 • БЕЛ на 16.06.2021 г.
 • Математика на 18.06.2021 г.
 1. Подаване на документи за участие в приема, съгласно Наредба 10 от 01.09.2016 г. в периода от 05.07. 2021 г. – 07.07.2021 г.
 2. Записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап на класиране от 14.07. – 16.07.2021 г.
 3. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране – 21.07.2021 г и 22.07.2021 г.
 4. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране – 26.07.2021 г и 27.07.2021 г.
 5. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране – 30.07.2021 г.
 6. Попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване до 10.09.2021 г.

 

 Контакти:

гр.София  1619                                                                          

ул.”Средорек” №3, район Витоша, кв. ,Карпузица                                         

тел. : 028575029  – Директор                                    

тел. : 028575027  – Секретар                                                                                                              

email : thpb@mbox.contact.bg

www.pgeb-bg.com