„Занимателна химия – учи лесно и забавно“ в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

На 07.05.2021 год. 15 ученици  от 9б клас участващи в група за занимания по интереси „Занимателна химия – учи лесно и забавно“ с ръководител инж. Силвия Цолова по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ представиха публична изява на тема „Аз мога“. Учениците показаха забавни и атрактивни опити, и чрез тях доказаха, че химията може да се учи лесно и забавно.

ПГЕБ