Как да кандидатствате за 8. клас в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“

1.Кандидатстването става през електронната платформа – сайта на МОН, https://infopriem.mon.bg/, където ще излязат  резултатите от НВО 7 клас, (ПОДРОБНИ УКАЗАНИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ)

срок за кандидатстване  05-07 юли 2022 г., вкл.

2. Избирате паралелки в държавни училища, избирате училище – Професионална гимназия по екология и  биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, ГР.СОФИЯ и съответната специалност“:

0851 – Екология и опазване на околната среда – АЕ;

0874 – Технология на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични продукти – АЕ;

0909 – Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства – лаборант – АЕ;

2591 – Осигуряване на продуктова информация – НЕ (дуална);

3414  – Технология на хомеопатичните и фитопродукти – АЕ.

Изисква се и медицинско свидетелство, ако не успеете да го сканирате и прикачите в системата, ще го донесете допълнително при записването на място. Подавате заявлението електронно и ако желаете си разпечатвате екземпляр.

3. В системата до 12 юли включително ще разберете дали сте приети при нас на първи етап.

4. Записването на приетите ученици на първи етап от класирането ще бъде от  13 до 15 юли 2022 г., вкл.

5. На място в училище ще ви дадем да попълните заявление за записване.

6. Записването за първо класиране  започва от 13.07.2022 г. – 8:00

Ще е необходимо да носите:

  • Свидетелство за завършено основно образование (оригинал).
  • Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващ лекар на ученика (оригинал).

информация относно графика и сроковете можете да прочетете тук: подробна информация за специалностите при насграфик на дейностите и срокове

И  тук: повече информация РУО София-град