Информация за графика на дейностите по приемане на ученици в ПГЕБ

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЧЕН И МИКРОБИОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ В ХИМИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА – ЛАБОРАНТ” / ТMKХП /

Прием след VІІ – ми клас с разширено  изучаване на АЕ

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература  и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование

Срок на обучение – 5 години

СПЕЦИАЛНОСТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ“ /ОПИ/

Прием след VІІ – ми клас с разширено  изучаване на НЕ

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература  и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование

  • Практическо обучение в държавни и частни фирми – производители и дистрибутори на натурални продукти
  • Високо качество на обучението –  предпоставка за последваща професионална реализация

СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОЛОГИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”

/ ЕООС /

Прием след VІІ – ми клас с разширено  изучаване на АЕ

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература  и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование

          Срок на обучение – 5 години  

СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕХНОЛОГИЯ НА ФАРМАЦЕВТИЧНИ И ПАРФЮМЕРИЙНО-КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ” /ТФПКП/

 Прием след VІІ – ми клас с разширено  изучаване на АЕ

 

Балообразуване: Сборът от удвоения резултат в точки по Български език и литература  и Математика от НВО и оценките в точки по ХООС и БЗО от свидетелството за завършено основно образование

        Срок на обучение – 5 години   

График на дейностите по приемане на ученици

  1. Подаване на документи за участие в приема от 08 до 10.07.2024 г. вкл.
  2. Записване на приетите ученици на първи етап или подаване на заявление за участие във втори етап   от 15 до 17. 07. 2024 г. вкл.
  3. Записване на приетите ученици на втори етап на класиране до 22 до 24. 07. 2024 г. вкл.
  4. Подаване на документи за участие в трети етап на класиране от 26 до 29.07. 2024 г. вкл.
  5. Записване на приетите ученици на трети етап на класиране от 31.07  до  01.08.2024 г. вкл.
  6. Подаване на документи за участие в четвърти етап на класиране от 05 до 06.08. 2024 г. вкл.
  7. Записване на приетите ученици на четвърти етап на класиране 08 до 09.08.2024 г. вкл.
  8. Попълване на незаетите места след четвърти етап на класиране и записване до 11.09.2024 г.