Първа онлайн мобилност по проект “Go Green”, програма ERASMUS+

Oт 25-29.10.2021г. се проведе първа онлайн мобилност по проект “Go Green” съфинансиран от програма ERASMUS+ на Европейския съюз, с координатор на България – д-р Ф.Ботева. От ПГЕБ “Проф. д-р Асен Златаров”, София в срещата взеха участие г-жа Наталия Вълчева, г-жа Илка Вадарова и учениците: Ана Гоцева и Константин Натев от 12.б клас, Зоя Павлова от 12.а клас, Косара Додова от 11.в клас.

Участниците в мобилността се запознаха с образователната система в Република Чехия, всеки партньор се представяше и излъчи интересна информация за своето училище.

Темата е “Saving Energy”, участниците се запознаха с интересни факти за “Зелена енергия” и представяха идеи за пестене на енергия, които прилагат в ежедневието си.