Дистанционното обучение работи

Обръщение на Директоректора на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ на 16.03. 20120г.

Уважаеми колеги, скъпи ученици,
въпреки многото притеснения и колебания днешния напрегнат ден приключи. Получи се! Дистанционното обучение работи! Благодарение на общия ентусиазъм и проявената отговорност от всички вас, учебния процес е факт!
Приемете моите адмирации! Пазете се! Бъдете здрави!

Инженер Наталия Вълчева

Директор на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“

град София