Благотворителна акция, съвместно с БЧК

В навечерието на Коледа общоучилищният съвет при Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София, организира  благотворително мероприятие, което ще се проведе съвместно с БЧК в периода от 1.12.2022 г. до 13.12.2022 г. включително.

В благотворителната акция ще се събират пакетирани трайни храни – брашно, захар, ориз, олио, макаронени изделия и др., които може да оставяте в учителската стая на гимназията.

Моля, за въпроси и съдействие да се обръщате към класните ръководители. Oбръщаме внимание учениците да си оставят продуктите в присъствието на учител!

Нека с това благородно начинание да внесем топлина и уют в домовете на бедни, болни и самотни възрастни хора!

Пожелаваме на вас и вашите семейства светли и изпълнени с уют коледни празници!