Трета онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“

На 26.05.2021г. се проведе третата онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Искрена Иванова. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в срещата участваха госпожа Искрена Иванова, учител по информационни технологии и госпожа Веселка Николова, учител по английски език, бяха обсъдени евентуални бъдещи мобилности през следващата учебна година.