Дейността на проекта INCLUSION VOCABULARY e изцяло насочена срещу дискриминацията на ЛГБТКИ хора

 

Дейността на проекта INCLUSION VOCABULARY e изцяло насочена срещу дискриминацията на ЛГБТКИ хора, както и тяхното приобщаване към обществото, в което те живеят, работят или учат и създаване на позитивна и добронамерена среда за всички хора, независимо от техните различия.

В последните месеци на 2021 години, участниците в проекта от България, Гърция, Италия, Испания, Португалия и Сърбия проведоха няколко онлайн срещи, в които активно се обсъждаше и разработваше съдържанието на първия продукт  „Наръчника с нова лексика“, като бяха проучени добрите практики  в тези страни, насочени към  ученици, учители и родители в посока приобщаване, толерантност и подкрепа за ЛГБТКИ хората.