Преминаваме към дистанционно обучение

Скъпи ученици, уважаеми колеги и родители, нека не се поддаваме на паниката и предприемем някои разумни действия за адаптиране към извънредната ситуация в страната.
Моля, спазвайте лична хигиена, мийте често ръцете си, проветрявайте помещенията на всеки час, но най-вече ограничете социалните си контакти
Асоциализацията е доказана мярка за преодоляване разпространението на COVID-19!
Към момента в гимназията разполагаме с необходимите количества миещи и дезинфекционни препарати и стриктно спазваме мерките за регулярното дезинфекциране на повърхности, санитарни помещения, врати, брави, чинове, столове, плотове и т.н. Следващата седмица ще получим допълнителни количества дезинфектанти и антибактериални препарати.
Скъпи ученици, още от следващата седмица ще преминем към дистанционно обучение. За целта, моля добавете телефоните на вашите учители по предмети в затворените групи на класовете си. Така ще получавате материали, насоки, задачи, задания и всякакъв вид учебна информация. Ползвайте учебниците си, електронните учебници на издателства Просвета, ДОМИНО и КЛЕТ и разбира се указанията, които ще получавате от вашите учители.
Скъпи ученици, моля да предоставите вашите ел.пощи на класните си ръководители, за да разполагаме с още един вариант за комуникация.
Скъпи зрелостници, следете непрекъснато информацията на сайта и страницата на гимназията, и очаквайте в ел.вариант да получите заявленията за ДЗИ, които своевременно да попълните и изпратите на ел. поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg
Уважавами родители, моля да окажете съдействие и контрол на вашите деца за спазване на мерките за ограничаване на заразата и активно включване в процеса на самоподготовка и дистанционно обучение.
Убедена съм, че с общи усилия ще се справим и ще преодолеем трудностите пред които всички сме изправени!

Желая ви спокойствие и най-вече здраве!
инж. Наталия Вълчева