Родителска среща 04.03.2020

Съобщаваме на всички родители на ученици от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, че на 04.03.2020 година (сряда) от 18.00 часа, ще се проведе Родителска среща в учебната сграда.