Педагогически съвет N1 за учебната 2020 – 2021 година

Педагогически съвет N1 за учебната 2020 – 2021 година. Здрава, успешна и спокойна нова учебна година колеги!