ПГЕБ започна работа по нов проект- BLUE & GREEN SCHOOLS

Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ започна работа по нов проект- BLUE & GREEN SCHOOLS „Integrating Environmental Sustainability Activities Into Science Education With Innovative Digital Tools“ по програма Еразъм+ . Проектът има за цел да развие положително отношение към природата в съответствие с принципите на екологичното образование, чрез иновативни цифрови инструменти.
Първата организационна онлайн среща по нашия нов Еразъм проект, BLUE & GREEN SCHOOLS „Integrating Environmental Sustainability Activities Into Science Education With Innovative Digital Tools“ в партньорство с още 7 европейски организации от 6 държави – Турция, Испания, Естония, Полша, Румъния, Хърватска, се състоя на 11.01.2024 г. Обсъдени бяха задълженията и отговорностите на партньорите.

Erasmis-plus