Онлайн среща по проект Go Green, програма Еразъм+

На 08.03.21., в Порофесионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе онлайн среща по проект  „Go Green“, програма Еразъм+. Организатори на срещата бяха българският екип под ръководството на инж. Ф. Ботева, инж. И. Вардарова и ученици от 11. клас. Темата беше „Замърсяване на водата, флора и фауна“.