НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Schools innovation labs- SI LAB“, програма ERASMUS+

Днес 21.02.2022г. се проведе НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по проект „Schools innovation labs- SI LAB“, програма ERASMUS+. На конференцията беше представен проекта, неговите цели, задачи и постигнати резултати. Гостите се запознаха с платформата за мозъчна атака и наръчник, пътеводител към проекта. Националната версия на наръчника може да се запознаете ТУК.

Si Lab Guide BG