ГРАФИК НА КЛАСНИТЕ РАБОТИ І.  учебен срок на 2019/2020 година

 

 

Клас

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 

НЕМСКИ ЕЗИК

 

МАТЕМАТИКА

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

VІІІ-а 16. 12. 2019г. 17. 12. 2019г. 09. 12. 2019г.
VІІІ-б 18. 12. 2019г. 17. 12. 2019г. 10. 01. 2020г.
VІІІ-в 18. 12. 2019г. 16. 12. 2019г. 09. 12. 2019г.
VІІІ-г 17. 12. 2019г. 14. 01. 2020г. 18. 12. 2019г. 10. 01. 2020г.
ІХ-а 13. 01. 2020г. 12. 12. 2019г. 17. 12. 2019г. 11. 12. 2019г.
ІХ-б 08. 01. 2020г. 16. 12. 2019г. 19. 12. 2019г. 11. 12. 2019г.
ІХ-в 14. 01. 2020г. 10. 12. 2019г. 19. 12. 2019г. 11. 12. 2019г.
Х-а 13. 12. 2019г. 13. 01. 2020г. 19. 12. 2019г. 16. 12. 2019г.
12. 12. 2019г. 17. 12. 2019г.
Х-б 11. 12. 2019г. 10. 12. 2019г. 20. 12. 2019г. 18. 12. 2019г.
ХI 18. 12. 2019г. 10. 01. 2020г. 13. 01. 2020г.
ХI 09. 01. 2020г. 14. 01. 2020г. 17. 01. 2020г.
ХI 20. 12. 2019г. 15. 01. 2020г. 16. 01. 2020г.
ХІІ-а 03. 12. 2019г. 24. 01. 2020г. 13. 12. 2019г. 13. 01. 2020г.
ХІІ-б 04. 12. 2019г. 16. 12. 2019г. 13. 01. 2020г.