ГРАФИК за провеждане на изпити

Г Р А Ф И К

за провеждане на  изпити за формиране/промяна  на срочна/годишна оценка, дневна форма на обучение, от 02. 07. 2019г.  до 12. 07. 2019г. на учениците:

 

Милена Ясенова Милкова  /8- б кл./ – ТФПКП : български език и литература – формиране на срочна оценка, математика, история и цивилизация, география и икономика, физика и астрономия, предприемачество – промяна на годишна оценка;

Мирослава Ивайлова Терзиева /8 -в кл./-ТХФП: математика – промяна на годишна оценка;

Мариела Йорданова Начева /8 -в кл./- ТФПКП: математика, физика и астрономия – промяна на годишна оценка;

Теодора Тодорова Петрова /10 -в кл./-ТФПКП: български език и литература, математика, физика и астрономия, органична химия, история и цивилизация, етика и право, география и икономика – промяна на годишна оценка , електротехника и електроника – формиране на срочна оценка;

Алек Данаил Петров  – /11- а кл/-  ЕООС : история и цивилизация, философия – промяна на годишна оценка ;

Деница Пламенова Петрова /11 -а кл./- ТХФП      : история и цивилизация, аналитична химия – промяна на годишна оценка;

Кирил Кирилов Христов /11 -б кл./- ТФПКП: философия, аналитична химия – промяна на годишна оценка.

 

 

 

Изпит по учебен предмет Дата/ начален час / място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/

предоставяне на изпитните материали

Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Етика и право

 

03.07.2018г.

– от 09:45ч.

– в  21  кабинет

1. Таня Тотева – ФА

2.Искра Врабевска-БЕЛ

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Крум Златков

02.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 05.07.2019г.

ЗДУД

 

Електротехника и електроника

 

04.07.2019г.

– от 09:45

– в  21 кабинет

1. Антония Илиева-БЗО

2.  Анна Бучкова-ХООС

Председател:  Таня Тотева

Член :инж.  Емилия Николова

03.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 08.07.2019г.

ЗДУД

 

Философия

/11кл./

04.07.2019г.

– от 09:45

– в  21 кабинет

1. Антония Илиева-БЗО

2.  Анна Бучкова-ХООС

Председател:  Богдана Лозанова

Член:   Крум Златков

03.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 08.07.2019г.

ЗДУД

 

История и цивилизация

 

05.07.2019г.

– от 09:45

– в  21 кабинет

1.Радослава Накашева -АЕ

2. инж.Милена Мартинова-ПО

Председател: Богдана Лозанова

Член: Крум Златков

04.VІІ.2019г.

 

Хранилище на преподавателите по история

 

10.07.2019г.

ЗДУД

Математика

 

 

08.07.2019г.

– от 09:30

– в  21 кабинет

1. Ангелина Георгиева ГИ

2.инж.Емилия Николова-ПО

Председател:  Иваничка Живкова

Член:  Атанас Гацев

05.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по математика 11.07.2019г.

ЗДУД

Български език и литература

 

09.07.2019г.

– от 9:45

– в  21 кабинет

1.Иваничка Живкова-М

2. Богдана Лозанова-И

Председател: Лилия Велкова

Член: Лора Арнаудова

08.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по БЕЛ 12.07.2019г.

ЗДУД

Физика и астрономия

 

10.07.2019г.

– от 09:30

– в  21  кабинет

1. Наталия Николова- ФС

2.Емил Мачев-ФС

Председател: Таня Тотева

Член: Атанас Гацев

09.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по природни науки 12.07.2019г.

ЗДУД

 

География и икономика 11.07.2019г.

– от 09:45

– в  21  кабинет

1. Искра Врабевка – БЕЛ

2. Силвия Методиева – НЕ

Председател: Ангелина Георгиева

Член: Лена Константинова

10.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по география 12.07.2019г.

ЗДУД

 

Предприемачество

 

12.07.2019г.

– от 09:30

– в  21  кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

 

Председател: Ангелина Георгиева

Член:  Филис Ботева

11.VІІ.2019г. Хранилище на преподавателите по обществени науки 12.07.2019г.

ЗДУД

 

Органична химия

 

12.07.2019г.

– от 09:30

– в  21 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

 

Председател:  инж. Илка Вардарова

Член:  Анна Бучкова

11.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.07.2019г.

ЗДУД

 

 

 

Аналитична химия и инструментални методи 12.07.2019г.

– от 09:30

– в  21 кабинет

1. Искрена Иванова – ИТ

2. Крум Златков-ИЦ

 

Председател:  инж. Филис Ботева –ПО

Член: инж.Милена Мартинова – ПО

11.VІІ.2019г Хранилище на преподавателите по  професионална подготовка 12.07.2019г.

ЗДУД