Във връзка със сложната епидемиологична обстановка

Уважаеми колеги, ученици и родители!

Във връзка със сложната епидемиологична обстановка призовавам учениците, учителите и служителите на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златров“- София;

1. Да не напускат дома си, ако не се налага, с решение на родителите, до 11.03.2020г включително.
2. Да не се събират с приятели и съученици където и да е – в заведения, фитнес зали, спортни зали, кино салони, театри, библиотеки, молове …!
3. Да не се ръкуват и прегръщат с близки, с които се срещат при необходимост!
4. Да подготвят за предстоящите учебни занятия лични предпазни средства (гел за дезинфекция на ръцете, мокри дезинфектиращи кърпички).
5. В училището да използват активно и отговорно всички средства за лична хигиена!
6. Да бъдат търпеливи при работата на хигиенистите в училището при обработка на всички повърхности на всяко ученическо място!
7. Да поемат общата ни отговорност за запазване здравето на учениците, учителите и служителите в училище!
8. Да уведомят родителите да не посещават училищната сграда до момент на отмяна.
9.Контактите с директор, класни ръководители, учители и служители да се осъществяват по телефон или и-мейл.
10. Отменят се всички извънкласни и извънучилищни дейности и мероприятия до следващо съобщение!