Четвърта онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“

На 20.10.2021г. се проведе четвърта онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Искрена Иванова. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в срещата участваха госпожа Искрена Иванова, заместник директор и госпожа Веселка Николова, учител по английски Прочетете повече заЧетвърта онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“[…]

Учители и ученици работят по проект „Citizen of the future facing climate change“, програма Erasmus+

Група учители и ученици от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ работят по роект „Citizen of the future facing climate change“, програма Erasmus+. Проекта е на тема опазване на околната среда, проблеми и мерки свързани със забързаните климатични промени. По проекта се състояха 5 онлайн срещи и една виртуална мобилност. Във виртуалната мобилност участваха 2 учителя Прочетете повече заУчители и ученици работят по проект „Citizen of the future facing climate change“, програма Erasmus+[…]

Обучение в Атина по проект Inclusion vocabulary, програма Erasmus+

От 20 до 23.9.2021г. в Атина се проведе обучение по проект Inclusion vocabulary, програма Erasmus+, LTTA  in Pireus Storytelling and videomaking. От ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ в срещата участваха Десислава Бачева, учител по английски език и Искрена Иванова заместник директор по учебната част. Лекторът Nikos Stampoulopoulos ни запозна с основите на визуалното разказване на Прочетете повече заОбучение в Атина по проект Inclusion vocabulary, програма Erasmus+[…]

Възобновяване на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+

На 15.09.2021 г. възобновихме на срещите по проект Green energy = Green life, програма Erasmus+. В срещата участва госпожа Веселка Николова, учител по английски език в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“.

Oнлайн мобилност по проект „Feel the forest“, по програма Erasmus+

Във втория ден на последната онлайн мобилност по проект „Feel the forest“, по програма Erasmus+, участниците творят композиции от природни материали. Учениците от 11 клас са сръчни и се представят отлично. Благодарим на полските партньори за отличната организация!

Трета онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“

На 26.05.2021г. се проведе третата онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Искрена Иванова. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в срещата участваха госпожа Искрена Иванова, учител по информационни технологии и госпожа Веселка Николова, учител Прочетете повече заТрета онлайн среща между учителите, участващи по проекта „Computer Skills in Modern Education“[…]

Kът и табло по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, програма Еразъм+

Учители и ученици от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София създадоха Еразмус кът и табло по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, програма Еразъм плюс.

Трета онлайн среща по проект A sustainable table for multiculturalism and inclusion, Erasmus plus

На 05.05.2021г. се проведе третата онлайн среща между учителите, участващи по проекта „A sustainable table for multiculturalism and inclusion„ съфинансиран от програма ERASMUS + на Европейския съюз, с координатор за България: Силвия Господинова Методиева.На срещата бяха обсъдени евентуални бъдещи мобилности.

ПГЕБ

„Занимателна химия – учи лесно и забавно“ в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

На 07.05.2021 год. 15 ученици  от 9б клас участващи в група за занимания по интереси „Занимателна химия – учи лесно и забавно“ с ръководител инж. Силвия Цолова по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“ представиха публична изява на тема „Аз мога“. Учениците показаха забавни и атрактивни опити, и чрез тях доказаха, че химията може да се Прочетете повече за„Занимателна химия – учи лесно и забавно“ в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София[…]

Дигитални по рождение

На 27.04.2021 г. 15 ученици  от 10б клас, участващи в група за занимания по интереси „Дигитална академия“ с ръководител г-жа Искрена Иванова по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, представиха публична изява на тема „Дигитални по рождение“. Учениците показаха в презентация работата си през годината. Демонстрираха умения, възможности и доказаха, че са не само „дигитални по Прочетете повече заДигитални по рождение[…]

Анкети за ученици, учители и родители по проект INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК на ПРИОБЩАВАНЕТО

Това проучване е създадено в рамките на проекта INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК на ПРИОБЩАВАНЕТО, чиято цел е създаването на нов речник за приобщаване  и  възприемане на сексуална ориентация сред учители и ученици в гимназиите (2020-1-PTO1-KA201-078604), финансиран от програма Еразъм +. Целта на проекта е да предприеме редица действия срещу дискриминацията на LGBTQI + хора и Прочетете повече заАнкети за ученици, учители и родители по проект INCLUSION VOCABULARY – РЕЧНИК на ПРИОБЩАВАНЕТО[…]

„Посланици на природата“ в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

На 28.04.2021 год. 15 ученици от 11б клас участващи в група за занимания по интереси „Уча, творя и моделирам“ с ръководител д-р инж. Филис Ботева по проект BG05M20P001-2.011-0001″Подкрепа за успех“ представиха публична изява на тема „Посланици на природата. Изложба на творби изработени в клуба“. Учениците представиха невероятни творения от отпадъчни материали с което доказаха, че Прочетете повече за„Посланици на природата“ в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София[…]

Продължават дейностите по проект SI LAB по програма Еразъм+

Продължават дейностите по проект SI LAB по програма Еразъм+ . Проектът е иновативен и един от методите, които използваме при работа е „Мозъчна атака“. С благодарност към инж. Цолова – координатор на проекта от страна на нашата гимназия и на всички ученици и колеги, които участват в реализацията на дейностите! Мозъчната атака (известна като brainstorming) Прочетете повече заПродължават дейностите по проект SI LAB по програма Еразъм+[…]

Среща по проект Go Green, програма Erasmus+

Днес, 29.04.2021г. се състоя онлайн среща по проект Go Green, програма Erasmus+. Темата е „WHAT DO WE KNOW ABOUT PLASTIC DISPOSAL?“ Страни партньори: Испания, Турция, Португалия, Чехия, България и участие на ученици от 11 клас на ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“. Благодарим за отличното представяне!

Заключителна среща по проект „No obstacle, No boundaries“, програма Еразъм+

Заключителна среща по проект „No obstacle, No boundaries“, програма Еразъм+ 19. 04. 2021г. – 23. 04. 2021г. с партньори от 5 европейски страни: Турция, Италия, Румъния, Португалия и България. Нашата гимназия е домакин на срещата. Благодарим за отличната организация на госпожа Лора Арнаудова – ЗДУД и координатор на проекта! Благодарим на г-жа Моллова, г-н Ванчев Прочетете повече заЗаключителна среща по проект „No obstacle, No boundaries“, програма Еразъм+[…]

Седмица на последната мобилност по проект „Feel the forest“, програма Еразъм+

Седмица на последната мобилност по проект „Feel the forest“, програма Еразъм+. Срещата е виртуална, а домакин е професионална гимназия от Литва. От нашата гимназия участват двама учители и петима ученици от 11 клас. Успех! Втори ден виртуална мобилност по проект Feel the forest. Нашият екип, с ръководител и координатор на проекта – д-р Филис Ботева, Прочетете повече заСедмица на последната мобилност по проект „Feel the forest“, програма Еразъм+[…]

„INCLUSION VOCABULARY“, проект от програма ERASMUS+

Създаване на нов речник за включване, който да насърчи приемането на сексуалната ориентация сред учителите и учениците в гимназиите Начало: 30-12-2020 – Край: 29-12-2022 Референтен номер на проекта: 2020-1-PT01-KA201-078604 Обобщение Дискриминацията спрямо LGBTQI + е един от най-често практикуваните актове на омраза през цялата човешка история. Въпреки нарастването на толерантността и прилаганите нови политики на Прочетете повече за„INCLUSION VOCABULARY“, проект от програма ERASMUS+[…]

Среща по проект CHerisH, програма Erasmus+

На 22.03.2021г. се проведе среща между участниците в проект CHerisH по програма Erasmus +. Учениците Диана Димова, Александър Петров и Момчил Иванов от 9В клас, под ръководството на г-н Крум Златков, координатор на проекта, представиха нашето училище, град София и България. В съвместна онлайн игра се запознаха с връстниците си от всяка от останалите държави Прочетете повече заСреща по проект CHerisH, програма Erasmus+[…]

Втора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+

На 24.03.2021 г. се проведе втора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+. Обсъдени бяха следващите етапи в развитието но проекта. Дейно участие взеха всички участници от Италия, Румъния, Северна Македония, Турция и България. От ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ в срещата се включи госпожа Веселка Николова, учител по английски език и координатор Прочетете повече заВтора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+[…]