„INCLUSION VOCABULARY“, проект от програма ERASMUS+

Създаване на нов речник за включване, който да насърчи приемането на сексуалната ориентация сред учителите и учениците в гимназиите Начало: 30-12-2020 – Край: 29-12-2022 Референтен номер на проекта: 2020-1-PT01-KA201-078604 Обобщение Дискриминацията спрямо LGBTQI + е един от най-често практикуваните актове на омраза през цялата човешка история. Въпреки нарастването на толерантността и прилаганите нови политики на Прочетете повече за„INCLUSION VOCABULARY“, проект от програма ERASMUS+[…]

Среща по проект CHerisH, програма Erasmus+

На 22.03.2021г. се проведе среща между участниците в проект CHerisH по програма Erasmus +. Учениците Диана Димова, Александър Петров и Момчил Иванов от 9В клас, под ръководството на г-н Крум Златков, координатор на проекта, представиха нашето училище, град София и България. В съвместна онлайн игра се запознаха с връстниците си от всяка от останалите държави Прочетете повече заСреща по проект CHerisH, програма Erasmus+[…]

Втора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+

На 24.03.2021 г. се проведе втора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+. Обсъдени бяха следващите етапи в развитието но проекта. Дейно участие взеха всички участници от Италия, Румъния, Северна Македония, Турция и България. От ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ в срещата се включи госпожа Веселка Николова, учител по английски език и координатор Прочетете повече заВтора среща по проект „Green enegy-green life“ по програма Erasmus+[…]

Нашите предложения за лого по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus+

Предложенията за лого по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus+ на учениците от ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ София. Симеон Соколов, 11А Стилян Тодоров, 11А Траяна Кожухарова, 10А Усмивка Петрова, 11А Марио Петров, 12Б Тервел Савчев, 11А

Нашите предложения за лого на проект Go Green, програма Erasumus+

Това са логата за гласуване по проекта Green energy-Green life, програма Erasmus+. Изработени са от 1 – Мартин Милков – 8б, 2 – Деян Ненков – 8б, 3 – Александрина Парушева и Габриела Генова – 8б клас, на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“. 1 – Мартин Милков – 8б 2 – Деян Ненков – 8б Прочетете повече заНашите предложения за лого на проект Go Green, програма Erasumus+[…]

Среща по проект Go Green, програма Erasumus+

Днес, 22.03.2021г. се състоя онлайн среща по проект Go Green, програма Erasmus+. Темата е „World Water Day“. Страни партньори : Испания, Турция, Португалия, Чехия, България и участие на ученици от 11 клас на ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“. Благодарим за отличното предствяне!

„INCLUSION VOCABULARY“ нов международен проект от програма ERASMUS+

Уважаеми родители и ученици, имаме удоволствието да ви представим новия проект „INCLUSION VOCABULARY“ от програмата ERASMUS+, по който ние – учителите и учениците от ПГЕБ “ Проф. Д-р Асен Златаров“ ще работим съвместно с наши партньори от Португалия, Испания, Италия, Гърция и Сърбия.

Среща по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, прогарама Erasmus +

На 16.03.2021г. се състоя онлайн среща по проект „A sustainable table for multiculturalism and inclusion“, по прогарама Erasmus +. Страни партньори са България, Италия, Полша, Румъния и Хърватия. В срещата взеха участие ученици от 9., 10., 11. и 12. клас на нашето училище и учители по английски и немски език, работещи по проекта.

Стартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+

В ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. София стартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+. Проведена беше първата среща по проекта. Екип от учители и ученици усърдно работят по проекта, чиято тема е изцяло екологично ориентирана. С благодарност към г-жа Веселка Николова – координатор от страна на нашата гимназия! Прочетете повече заСтартира работата и по проект „Green energy- green life“ по програма Еразъм+[…]

Среща по проект „No obstacles, No boundaries“, програма ERASMUS+

Трета виртуална среща по проект  „No obstacles, No boundaries“ по програма ERASMUS+. Италия със страните партньори от: Турция, Румъния, Португалия,  България и участие на ученици от ПГЕБ „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Антонио-Бертин 10 б клас, Симеон Соколов  11 а клас, Явор Каменов  11 б клас, Габриела Димитрова  11 б клас, Габриела Заркова  12 а Прочетете повече заСреща по проект „No obstacles, No boundaries“, програма ERASMUS+[…]

Среща по проект Si lab, програма Еразъм+

Днес, 10.03.2021г. в електронната платформа TEAMS 365 се състоя среща между партньорите по проект Si lab, програма Еразъм+. Бяха направени уточнения за бъдещите дейности по проекта. Г-жа Силвия Цолова и г-н Денислав Тодоров представиха активностите на нашата гимназия по проекта през първата проектна година.

Онлайн среща по проект Go Green, програма Еразъм+

На 08.03.21., в Порофесионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ се проведе онлайн среща по проект  „Go Green“, програма Еразъм+. Организатори на срещата бяха българският екип под ръководството на инж. Ф. Ботева, инж. И. Вардарова и ученици от 11. клас. Темата беше „Замърсяване на водата, флора и фауна“.

Новият полугодишен бюлетин по проект Si-lab, програма Еразъм плюс

Уважаеми читатели, предстаявме на вашето внимание, новият полугодишен бюлетин по проект Si-lab, програма Еразъм плюс. Si Lab 2nd Newsletter BG Проектът Si-Lab има за цел да подобри пригодността за заетост на учениците, развиващи едни от най-ценните умения на пазара на труда, а именно иновации, креативно мислене и дигитални умения, чрез концепцията „i- Lab“ за училищна Прочетете повече заНовият полугодишен бюлетин по проект Si-lab, програма Еразъм плюс[…]

Среща по проект „Computer skills in modern education“ по програма Еразъм плюс

На 22.2 се състоя втората онлайн среща между партньорите по проект „Computer skills in modern education“ по програма Еразъм плюс. На срещата се обсъждаха въпроси относно възможностите за работа по проекта, в условията на пандемия. Партньорът кординатор – Румъния представи анкетата, която съвместно подготвихме. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участваха Веселка Николова Прочетете повече заСреща по проект „Computer skills in modern education“ по програма Еразъм плюс[…]

Вече сте запознати с проекта Si-lab, нали?

Здравейте😁 Вече сте запознати с проекта Si-lab, нали?…… А, знаете ли какво представлява техниката мозъчна атака?…….- Групова техника за генериране на нови, полезни идеи при вземане на решения и за повишаване на творческото мислене. А, представяте ли си мозъчна атака, съчетана в специална онлайн платформа! Дааа, Si-lab го може!!! Днес се проведе онлайн семинар, в Прочетете повече заВече сте запознати с проекта Si-lab, нали?[…]

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира участие в нов Европейски проект – Computer Skills in Modern Education

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира участие в проект Computer Skills in Modern Education 2020-1-RO01-KA229-080135_2 по програма“Еразъм+“ . „Еразъм+“ е програмата на Европейския Съюз за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа. В проекта наши партньори са училища от Истамбул – Турция, Салеми – Сицилия, Италия, Сиаулиай – Литва, Таргу-Жиу – Румъния. На 3 Прочетете повече заПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ стартира участие в нов Европейски проект – Computer Skills in Modern Education[…]

Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година.

Участие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година. Специфичните цели на проекта са: Усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; Подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; Намаляване на различията в резултатите от ученето Прочетете повече заУчастие на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров  по проект BG05M2ОP001-2.012-0001 ,,Образование за утрешния ден”  през учебната 2020/2021 година.[…]

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година.

ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година. Основните цели на проекта са насочени: Да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрез своевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на учениците и осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропуските им и Прочетете повече заПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“ участва активно по Проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех” и през учебната 2020/2021 година.[…]

,,Занимателна химия – учи лесно и забавно“ в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София

На 01.06.2020 год. 15 ученици  от 9б клас участващи в група за занимания по интереси ,,Занимателна химия – учи лесно и забавно“ с ръководител инж. Емилия Николова по проект BG05M20P001-2.011-0001,,Подкрепа за успех“представиха публична изява на тема ,,Знам и мога“. Учениците изготвиха колаж от снимки, на които в присъствена форма показват как изпълняват забавни и атрактивни Прочетете повече за,,Занимателна химия – учи лесно и забавно“ в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София[…]

Дигитална академия в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“

На 18.06.2020 год. 16 ученици от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София участващи в група за занимания по интереси ,,Дигитална академия“ с ръководител Искрена Иванова по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“ приключиха успешно своите дейности. Учениците подготвиха презентация, изготвиха колаж, като показаха своите възможности и научиха още много в една среда, която напълно отговаряше Прочетете повече заДигитална академия в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“[…]