Mобилност по проект „The citizen of the future facing climatic change – COFFE_E“, програма ERASMUS+

От 09.05.2022 до 13.05.2022 се проведе мобилност по проект „ The citizen of the future facing climatic change – COFFE_E “, съфинансиран от програма ERASMUS+ на Европейския съюз, с координатор за България – Денислав Тодоров. От името на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“, София в мобилността участваха Денислав Тодоров и Ивайло Константинов. Участващите ученици работеха в интернационални групи.

Имаха задача да напишат статия относно климатичните промени. Изнесена им бе лекция на тема “ Климатични промени“, от Босфорския университет. Преминаха кратко обучение за създаване на виртуална реалност, като имаха задача да пресъздадат среда засегната от климатичните промени. Домакините бяха подготвили разходка по забележителностите на Истанбул и разходка с корабче по Босфора. Срещата завърши с празнична вечеря.