ДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ В ПРАЗНИКА НА ХИМИЯТА – 2021 г.

В Националния конкурс „Празник на химията-2021 г. Химията в наши дни“ взеха участие в категориите есе, постер и презентация единадесет ученици от 8, 9 и 10 клас на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София. Почетното второ място сред 114 участници зае Диана Асенова Димова от 9в клас. На финала Прочетете повече заДОСТОЙНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПГЕБ ,,ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ В ПРАЗНИКА НА ХИМИЯТА – 2021 г.[…]

Определяне на натриева основа и динатриев карбонат в смес (по метода на Вардер)

„Определяне на натриева основа и динатриев карбонат в смес (по метода на Вардер)“ беше темата на един различен час по Аналитична химия – учебна практика, проведен на 28.02.2020 година. Разменяйки местата си, д-р инж. Лилия Николова – Христова (учител) и Марио Петров (ученик), показаха, че учениците могат да бъдат в полза един на друг. По Прочетете повече заОпределяне на натриева основа и динатриев карбонат в смес (по метода на Вардер)[…]

Вълшебна разходка из 150-годишната Периодична таблица на Менделеев

На 8 май 2019 г. се проведе традиционният Празник на химията, посветен на 150 години от публикуването на Периодичната таблица на химичните елементи и 185 години от рождението на нейния създател Дмитрий Иванович Менделеев. За целта се проведе тържество честване, организирано от Съюза на химиците в България (СХБ) при Федерацията на научнотехническите съюзи (ФНТС), РУО Прочетете повече заВълшебна разходка из 150-годишната Периодична таблица на Менделеев[…]