Откриване на новата учебна 2019 – 2020 година

В Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София ще открием новата учебна 2019 – 2020 година на  16.09.2019 година – понеделник. Официалното тържество ще започне в 10:00. Учениците да дойдат в училищато в 9:30 часа. Поевлаваме на всички успешна и ползотворна учебна година!