pgeb logo

Справка за резултатите от НВО за 2020 – 2021 година

Справка за резултатите от НВО за 2020 – 2021 година в ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЕКОЛОГИЯ  И БИОТЕХНОЛОГИИ ”ПРОФ.Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”- ГР.СОФИЯ Вид изпит Брой явили се ученици Брой точки за учебната 2020-2021 НВО – БЕЛ 59 40,96 НВО – MAT 59 17,42 НВО – АЕ 0 – ДК 0 – Среден брой точки – 29,19