Вътрешно-училищна квалификация за работа с електронен дневник и Teams 365

На 03.и 04. 09.2020 г. всички педагогически специалисти от гимназията участваха във вътрешно-училищна квалификация за работа с електронен дневник и използване на платформата за обучение в електронна среда Teams 365. Благодаря за старанието и ентусиазма на всички колеги! Здрава, успешна и спокойна нова учебна година!

Обучение на учители от ПГЕБ по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“

Обучение на учители от ПГЕБ по НП „Квалификация на педагогическите специалисти“ https://teachers.mon.bg/ShowNews.aspx?NewsId=127

Участие на ученици от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София в обучение за защита на населението от наводнения

   На 11 и 12.02.2019 година група от двадесет ученици от 9 и 10 клас на ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ с ръководители – Лора Петрова Арнаудова и инж. Цветелина Петрова Йочева участваха в двудневно обучение по самоспасяване и действия по долекарска помощ при инциденти, свързани с наводнения и последващи кризи. Обучението е по проект Прочетете повече заУчастие на ученици от ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“, гр. София в обучение за защита на населението от наводнения[…]

Новите компютри вече са факт в ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“

Новите компютри вече са в компютърните кабинети на ПГЕБ „Проф. д-р Асен Златаров“. Това наистина е добър повод за радост и стимул за работа през новата година.

Обучение по РАМКОВА ПРОГРАМА Д5

Професионална гимназия по екология и биотехнологии провежда обучение по РАМКОВА ПРОГРАМА Д5  на управителите на магазини dm България, за град София. РАМКОВА ПРОГРАМА Д5 включва начално професионално обучение с придобиване на квалификация по част от професия с трета СПК на лица, навършили 16 г. Dm е една от най-големите вериги дрогерии в Централна и Източна Европа. Прочетете повече заОбучение по РАМКОВА ПРОГРАМА Д5[…]