pgeb logo

Квалификационен курс на учителите от ПГЕБ

На 7 и 8.04.2023 г. в град Банско, хотел „Есперия“ ще се проведе  квалификационен курс на учителите от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София. Тема на обучението –  „Взаимодействие на образователните институции с родителите на децата и учениците“, одобрена със Заповед № РД-09-649/ 23.01.2017 година на МОН, вписана в Прочетете повече заКвалификационен курс на учителите от ПГЕБ[…]

pgeb logo

Квалификационен курс на учителите от ПГЕБ

На 17 и 18.06.2022 г. в град Банско, хотел „Регнум“ ще се проведе  квалификационен курс на учителите от Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ гр. София. Тема на обучението –  „Статут, права и задължения на педагогическия и непедагогическия персонал според уредбата на ЗПУО“, одобрена със Заповед № РД-09-649/ 23.01.2017 година на Прочетете повече заКвалификационен курс на учителите от ПГЕБ[…]