pgeb logo

Създаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-10235/02.04.2021 г., Ви уведомявам, че Националният координатор за изпълнение на Европейската програма за учене през целия живот започна обществена консултация на тема „Уроците от изпълнението на публичните политики в сектора за учене на възрастни през периода 2014-2020 г. – изводи и Прочетете повече заСъздаден е Форум за обществени консултации – публичните политики в сектора за учене на възрастни[…]