pgeb logo

Как ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите

Изпити, балове и детски градини – всичко, което трябва да знаете. Как ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите и очаква ли се да отворят врати училища, детски градини и ВУЗ-ове – отговори на тези въпроси даде на пресконференция образователният министър Красимир Вълчев. Онова, което касае ученици, студенти, родители Прочетете повече заКак ще завърши учебната година, какви са начините и датите за провеждане на изпитите[…]

От 13.04.2020 год. в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ дистанционно продължават дейностите за занимания по интереси по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“

На основание указания на Управляващия орган на ОП НОИР с писмо № 9105-109/18.03.2020 год. в ситуацията на извънредно положение в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ от 13.04.2020 год.са подновени заниманията по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“, дейност 5 – ,,Осъществяване на обща подкрепа, чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и Прочетете повече заОт 13.04.2020 год. в ПГЕБ ,,Проф. д-р Асен Златаров“ дистанционно продължават дейностите за занимания по интереси по проект BG05M20P001-2.011-0001 ,,Подкрепа за успех“[…]

pgeb logo

Осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти

Скъпи ученици, уважаеми родители, предоставям на вашето внимание информация от сайта на РУО София-град: Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8634/22.04.2020 г. относно осигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти в създалата се ситуация с COVID-19 и в условията на дистанционно обучение, Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на Прочетете повече заОсигурена психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти[…]

pgeb logo

Временно разписание на часовете

Временно разписание на часовете за провеждане дистанционно обучение в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“  град София при утвърдената за втори срок учебна програма. 1 час 9.00 – 9.30 ч. 2 час 9.40 – 10.10 ч. 3 час 10.20 – 10.50 ч. 4 час 11.10 – 11.40 ч. 5 час 11.50 Прочетете повече заВременно разписание на часовете[…]

pgeb logo

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г. При същото сразписание на часовете: 1 час 9.00 – 9.30 ч. 2 час 9.40 – 10.10 ч. 3 час 10.20 – 10.50 ч. 4 час 11.10 – 11.40 ч. 5 час 11.50 – 12.20 ч. 6 час 12.30 – 13.00 ч. 7 час 13.10 – Прочетете повече заСЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ЗА ПЕРИОДА ОТ 13.04.2020 г. до 16.04.2020 г.[…]

pgeb logo

На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение!

ВАЖНО! На вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение! Във връзка с извънредното положение в страната, Заповед № РД 09-704 / 31- 03. 2020г. на МОН и решение на ПС с протокол №7 / 06. 04. 2020г. Изпитните сесии на учениците в самостоятелна форма на обучение  за учебната 2019 / 2020г да се проведат Прочетете повече заНа вниманието на учениците в самостоятелна форма на обучение![…]

pgeb logo

Информация за обхванатите ученици в процеса на дистанционно обучение в гимназията

До 27.03.2020 год. в дистанционно обучение са се включили 90,36 % от нашите ученици. Резултатите от анализите показват, че на 27.03.2020 год. са се включили с 1,07 % повече ученици от предходния ден и приблизително с 10 % повече от 17.03.2020 г.

pgeb logo

Обръщение на инж. Наталия Вълчева

Скъпи ученици, уважаеми родители, наближава края на втората седмица от дистанционното обучение. Направените ежедневни анализи показват, че 89,29% от нашите ученици са обхванати и всеки изминал ден броят им се повишава. Моите притеснения са свързани с онези близо 10% наши ученици, които все още не се включват активно. Класните ръководители и всички учители си отбелязват Прочетете повече заОбръщение на инж. Наталия Вълчева[…]

pgeb logo

СТИПЕНДИИТЕ

Скъпи ученици, уважаеми родители, поради въведеното извънредно положение и спазване на мерките за безопасност и асоциализация, с цел предотвратяване разпространението на коронавируса СТИПЕНДИИТЕ на учениците ще се раздават при възстановаване на нормален учебен процес. СТИПЕНДИИТЕ не се губят. Те се съхраняват в бюджета на гимназията и ще бъдат изплатени на веднъж при нормализиране на обстановката Прочетете повече заСТИПЕНДИИТЕ[…]

pgeb logo

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ

Уважаеми колеги, скъпи ученици и родители, При така създадената ситуация и предвид факта, че се налага да изпълняваме задълженията си чрез използване на компютри, таблети и телефони е необходимо да спазваме някои правила за безопасна за здравето ни работа. Споделям с вас приложими и лесноизпълними инструкции, които ще облекчат дейността ни и ще намалят рисковете Прочетете повече заИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА С ВИДЕОДИСПЛЕЙ[…]

pgeb logo

Получава се! Работим успешно!

Уважаеми родители, скъпи ученици, приключи поредния ден на дистанционно обучение. Направения анализ показва, че активността на учениците е много висока и с всеки изминал ден се повишава. Благодаря ви за усилията! Отчитайки спецификата на обучението в гимназията и възможностите на всички ученици и учители продължаваме да прилагаме избраният от нас вариант за дистанционно обучение. Получава Прочетете повече заПолучава се! Работим успешно![…]

pgeb logo

Дистанционното обучение работи

Обръщение на Директоректора на Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“ на 16.03. 20120г. Уважаеми колеги, скъпи ученици, въпреки многото притеснения и колебания днешния напрегнат ден приключи. Получи се! Дистанционното обучение работи! Благодарение на общия ентусиазъм и проявената отговорност от всички вас, учебния процес е факт! Приемете моите адмирации! Пазете се! Бъдете Прочетете повече заДистанционното обучение работи[…]

pgeb logo

На вниманието на 12-класниците заявление за ДКИ

ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ) Скъпи 12-класници  изтеглете ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ) от тук, разпечатайте, попълнете четливо на ръка и подпишете.  Направете ясна и четлива снимка и я изпратите на електронната поща на гимназията thpb@mbox.contact.bg СРОК ДО 19.03.2020 година!!! ЗАЯВЛЕНИЕ за допускане до държавни квалификационни изпити (ДКИ)

pgeb logo

Временно разписание на часовете

Временно разписание на часовете за провеждане дистанционно обучение в Професионална гимназия по екология и биотехнологии „Проф. д-р Асен Златаров“  град София 1 час 9.00 – 9.30 ч. 2 час 9.40 – 10.10 ч. 3 час 10.20 – 10.50 ч. 4 час 11.10 – 11.40 ч. 5 час 11.50 – 12.20 ч. 6 час 12.30 – Прочетете повече заВременно разписание на часовете[…]