Изпитна сесия от 22. ІV. 2024 г. до 8. V. 2024 г. СФО – 2023/2024г.

Провеждане на изпитна сесия от 22. ІV. 2024 г. до 8. V. 2024 г. самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024г. на:

А  А  М  8. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Музика ООП 30.4.2024
Български език и литература ООП 2.5.2024
Предприемачество ОбПП 7.5.2024
История и цивилизации ООП 8.5.2024

 

Джена Гюнай Исмаил 9. клас Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Здравословни и безопасни условия на труд ОбПП 22.4.2024
Стехиометрични изчисления СПП 23.4.2024
Стехиометрични изчисления РПП 24.4.2024
Неорганична химия ОтПП 25.4.2024
Неорганична химия – учебна практика ОтПП 25.4.2024
Неорганична химия РПП 26.4.2024
Музика ООП 30.4.2024
Техническо чертане ОтПП 2.5.2024
Органична химия ОтПП 7.5.2024
Органична химия – учебна практика ОтПП 7.5.2024
История и цивилизации ООП 8.5.2024

 

 

 

А  И П   11. клас Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Автоматизация на производството ОтПП 22.4.2024
Технология на специалността СПП 23.4.2024
Технология на специалността – учебна практика СПП 23.4.2024
Микробиология СПП 24.4.2024
Аналитична химия ОтПП 25.4.2024
Аналитична химия – учебна практика ОтПП 25.4.2024
Процеси и апарати ОтПП 26.4.2024
Микробиология РПП 29.4.2024
Микробиология -учебна практика СПП 29.4.2024
Немски език ООП 30.4.2024
Български език и литература ООП 2.5.2024
Процеси и апарати – учебна практика ОтПП 7.5.2024
Физическо възпитание и спорт ООП 7.5.2024
Производствена практика СПП 8.5.2024

 

А  В  М  11. клас  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Технология на специалността СПП 23.4.2024
Технология на специалността – учебна практика СПП 23.4.2024
Аналитична химия ОтПП 25.4.2024
Аналитична химия – учебна практика ОтПП 25.4.2024
Микробиология РПП 29.4.2024
Микробиология -учебна практика СПП 29.4.2024
Процеси и апарати – учебна практика ОтПП 7.5.2024
Производствена практика СПП 8.5.2024

 

Л Д  Д   11. клас  Технологичен и микробиологичен контрол в химични производства

Биохимия СПП 22.4.2024
Химични технологии СПП 23.4.2024
Химични технологии – учебна практика СПП 23.4.2024
Аналитична химия ОтПП 25.4.2024
Аналитична химия – учебна практика ОтПП 25.4.2024
Микробиология РПП 29.4.2024
Микробиология -учебна практика СПП 29.4.2024
Немски език ООП 30.4.2024
Производствена практика СПП 8.5.2024

 

М  М  Й  12. клас  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Технология на специалността СПП 23.4.2024

 

Н Н  Д  12. клас  Технология на хомеопатичните и фитопродукти

Автоматизация на производството ОтПП 22.4.2024
Технология на хомеопатичните и фитопродукти СПП 23.4.2024
Технология на хомепатичните и фитопродукти-учебна практика СПП 23.4.2024
Български език и литература РП/УП-А 29.4.2024
Немски език ООП 30.4.2024
Предприемачество РПП 7.5.2024
Производствена практика СПП 8.5.2024

Х  Т Е  12. клас  Технология на фармацевтични и парфюмерийно-козметични продукти

Автоматизация на производството ОтПП 22.4.2024
Технология на специалността СПП 23.4.2024
Технология на специалността – учебна практика СПП 23.4.2024
Български език и литература РП/УП-А 29.4.2024
Немски език ООП 30.4.2024
Предприемачество РПП 7.5.2024
Производствена практика СПП 8.5.2024

 

Изпит по учебен предмет Дата на провеждане начален час място на провеждане Комисия по организиране на изпита Комисия по оценяването Срок за изготвяне/ предоставяне на изпитните материали Време и място за проверка на изпитните работи Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
Автоматизация на производството (ОтПП)

 

22.4.2024 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов МУЗ инж. Емилия Григорова Николова 17.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 25.4.2024
Вяра Никодимова Йорданова МАТ инж. Симона Ивайлова Иванова
Биохимия (СПП)

 

22.4.2024 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов МУЗ Петя Цветанова Атанасова 17.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 25.4.2024
Вяра Никодимова Йорданова МАТ инж. Наталия Маринова Вълчева
Здравословни и безопасни условия на труд (ОбПП)

 

22.4.2024 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов МУЗ д-р инж. Анелия Валентинова Петрина 17.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 25.4.2024
Вяра Никодимова Йорданова МАТ Станислава Емилова Василева
Технология на специалността – учебна практика (СПП)

 

23.4.2024 9:30 9 лаборатория инж. Милена Иванова Мартинова 18.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 26.4.2024
инж. Илка Асенова Шишоева
Технология на хомепатичните и фитопродукти-учебна практика (СПП)

 

23.4.2024 9:30 9 лаборатория инж. Милена Иванова Мартинова 18.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 26.4.2024
инж. Илка Асенова Шишоева
Химични технологии – учебна практика (СПП)

 

23.4.2024 9:30 9 лаборатория инж. Симона Ивайлова Иванова 18.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 26.4.2024
инж. Милена Иванова Мартинова
Стехиометрични изчисления (СПП)

 

23.4.2024 14:30 25 кабинет Михаил Михайлов Арсов – ГИ инж. Милена Иванова Мартинова 18.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 26.4.2024
Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ Петя Цветанова Атанасова
Технология на специалността (СПП)

 

23.4.2024 14:30 25 кабинет Михаил Михайлов Арсов – ГИ инж. Милена Иванова Мартинова 18.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 26.4.2024
Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ инж. Илка Асенова Шишоева
Технология на хомеопатичните и фитопродукти (СПП)

 

23.4.2024 14:30 25 кабинет Михаил Михайлов Арсов – ГИ инж. Милена Иванова Мартинова 18.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 26.4.2024
Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ инж. Илка Асенова Шишоева
Химични технологии (СПП)

 

23.4.2024 14:30 25 кабинет Михаил Михайлов Арсов – ГИ инж. Симона Ивайлова Иванова 18.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 26.4.2024
Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ инж. Милена Иванова Мартинова
Стехиометрични изчисления (СПП)

 

23.4.2024 14:30 25 кабинет Михаил Михайлов Арсов – ГИ инж. Милена Иванова Мартинова 18.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 26.4.2024
Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ Петя Цветанова Атанасова
Микробиология (СПП)

 

24.4.2024 14:30 25 кабинет Силвия Господинова Методиева – НЕ, АЕ Антония Георгиева Илиева 19.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 27.4.2024
Юрия Йорданова Кирчева – ФВС инж. Наталия Маринова Вълчева
Стехиометрични изчисления (РПП)

 

24.4.2024 14:30 25 кабинет Силвия Господинова Методиева – НЕ, АЕ инж. Милена Иванова Мартинова 19.4.2024 Хранилище на преподавателите по  професионални дисциплини 27.4.2024
Юрия Йорданова Кирчева – ФВС Петя Цветанова Атанасова
Аналитична химия – учебна практика (ОтПП)

 

25.4.2024 9:30 1 лаборатория д-р инж. Анелия Валентинова Петрина 22.4.2024 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2024
инж. Милена Иванова Мартинова
Аналитична химия (ОтПП) 25.4.2024 14:30 1 лаборатория Анита Христова Каримова – АЕ, НЕ д-р инж. Анелия Валентинова Петрина 22.4.2024 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2024
Крум Красимиров Златков – ИСТ инж. Милена Иванова Мартинова
Неорганична химия – учебна практика (ОтПП)

 

25.4.2024 9:30 5  лаборатория Петя Цветанова Атанасова 22.4.2024 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2024
инж. Емилия Григорова Николова
Неорганична химия (ОтПП)

 

25.4.2024 14:30 25 кабинет Анита Христова Каримова – АЕ, НЕ Петя Цветанова Атанасова 22.4.2024 Хранилище на преподавателите по професионално образование 27.4.2024
Крум Красимиров Златков – ИСТ Емилия Григорова Николова
Неорганична химия (РПП)

 

26.4.2024 14:30 25 кабинет Вяра Никодимова Йорданова – МАТ инж. Емилия Григорова Николова 23.4.2024 Хранилище на преподавателите по професионално образование 29.4.2024
Михаил Михайлов Арсов – ГИ Петя Цветанова Атанасова
Процеси и апарати (ОтПП)

 

26.4.2024 14:30 25 кабинет Вяра Никодимова Йорданова – МАТ инж. Симона Ивайлова Иванова 23.4.2024 Хранилище на преподавателите по професионално образование 29.4.2024
Михаил Михайлов Арсов – ГИ инж. Емилия Григорова Николова
Микробиология -учебна практика (СПП)

 

29.4.2024 9:30 9 лаборатория Антония Георгиева Илиева 24.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 8.5.2024
инж. Наталия Маринова Вълчева
Микробиология (РПП)

 

29.4.2024 14:30 25 кабинет Иваничка Панайотова Живкова МАТ Антония Георгиева Илиева 24.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 8.5.2024
Екатерина Иванова Георгиева – МАТ инж. Наталия Маринова Вълчева
Български език и литература (РП/УП-А)

 

29.4.2024 14:30 25 кабинет Иваничка Панайотова Живкова МАТ Лора Петрова Огнянова – Арнаудова 24.4.2024 Хранилище на преподавателите по БЕЛ 8.5.2024
Екатерина Иванова Георгиева – МАТ Людмила Петрова Любенова
Музика (ООП)

 

30.4.2024 9:30 Актова зала Божидар Кирилов Иванов 26.4.2024 Хранилище на преподавателите по изкуства 9.5.2024
Ивайло Иванов Константинов
Немски език (ООП)

 

30.4.2024 14:30 25 кабинет Петър Дацков Петрунов – ГО Силвия Господинова Методиева 26.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 9.5.2024
Анелия Валентинова Петрина – ПО Веселка Димитрова Николова
Български език и литература (ООП)

 

2.5.2024 14:30 25 кабинет Стефани Емилова Иванова – АЕ Лора Петрова Огнянова – Арнаудова – 29.4.2024 Хранилище на преподавателите по БЕЛ 9.5.2024
Крум Красимиров Златков – ИСТ Людмила Петрова Любенова
Техническо чертане (ОтПП)

 

2.5.2024 14:30 25 кабинет Стефани Емилова Иванова – АЕ инж. Симона Ивайлова Иванова 29.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 9.5.2024
Крум Красимиров Златков – ИСТ инж. Силвия Ангелова Цолова
Физическо възпитание и спорт (ООП)

 

7.5.2024 9:30 Физкултурен салон Ива Ангелова Ангелова 30.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 9.5.2024
Ивайло Иванов Константинов
Органична химия – учебна практика (РПП)

 

7.5.2024 9:30 5 лаборатория Милена Иванова Мартинова 30.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 9.5.2024
Петя Цветанова Атанасова
Предприемачество (ОбПП)

 

 

7.5.2024 14:30 25 кабинет Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ Петър Дацков Петрунов 30.4.2024 Хранилище на преподавателите по ГО 9.5.2024
Ива Ангелова Ангелова – ФВС Михаил Михайлов Арсов
Предприемачество (РП/УП-А)

 

7.5.2024 9:30 25 кабинет Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ Петър Дацков Петрунов 30.4.2024 Хранилище на преподавателите по ГО 9.5.2024
Ива Ангелова Ангелова – ФВС Михаил Михайлов Арсов
Органична химия (ОтПП)

 

7.5.2024 14:30 25 кабинет Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ инж. Милена Иванова Мартинова 30.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 9.5.2024
Ива Ангелова Ангелова – ФВС Петя Цветанова Атанасова
Процеси и апарати – учебна практика (ОтПП)

 

7.5.2024 14:30 25 кабинет Веселка Димитрова Николова – АЕ, НЕ инж. Симона Ивайлова Иванова 30.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 9.5.2024
Ива Ангелова Ангелова – ФВС инж. Емилия Григорова Николова
История и цивилизации (ООП)

 

8.5.2024 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов – МУЗ д-р Крум Красимиров Златков 30.4.2024 Хранилище на преподавателите по ГО 10.5.2024
Петър Дацков Петрунов – ГО Людмила Петрова Любенова
Производствена практика (СПП)

 

8.5.2024 14:30 25 кабинет Божидар Кирилов Иванов – МУЗ инж. Милена Иванова Мартинова 30.4.2024 Хранилище на преподавателите по ПО 10.5.2024
Петър Дацков Петрунов – ГО инж. Илка Асенова Шишоева